Thiết kế website bán hàng trực tuyến phải thông báo với Bộ Công Thương

Bạn có nguồn hàng hóa và muốn mở rộng thêm hình thức kinh doanh trực tuyến? Bạn đang có nhu cầu thiết kế web bán hàng nhưng không biết có cần thông báo, đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương không?

Về vấn đề này, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ Thông tin - Bộ Công Thương trả lời như sau:

Tại Điều 53 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử quy định: "Thương nhân, tổ chức, cá nhân thiết lập website thương mại điện tử bán hàng phải thông báo với Bộ Công Thương thông qua công cụ thông báo trực tuyến trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử".

Ngoài ra, tại Chương II, Thông tư số 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ban hành ngày 5/12/2014 đã có hướng dẫn các quy trình cụ thể về việc thông báo website thương mại điện tử bán hàng.

thiết kế website bán hàng

Nếu website của Quý khách đã hoàn tất thủ tục thông báo thì sẽ nhận được thông tin xác nhận thông báo theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 47/2014/TT-BCT. Khi xác nhận thông báo, Bộ Công Thương sẽ gửi cho thương nhân, tổ chức, cá nhân qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký một đoạn mã để gắn lên website thương mại điện tử bán hàng, thể hiện thành biểu tượng đã thông báo. Khi chọn biểu tượng này, người sử dụng được dẫn về phần thông tin thông báo tương ứng của thương nhân, tổ chức, cá nhân tại Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử.

Sau khi hoàn tất thủ tục thông báo, website của Quý khách sẽ được liệt kê trên Cổng thông tin Quản lý hoạt động thương mại điện tử (Mục Danh sách website thương mại điện tử bán hàng) tại địa chỉ online.gov.vn.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động và vận hành website, Quý khách cần có trách nhiệm tuân thủ các quy định về hoạt động của website thương mại điện tử bán hàng theo quy định tại Mục 1, Chương III Nghị định số 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Chinhphu.vn

Tin liên quan

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ!

Tư vấn thiết kế web Mr. Hòa Tư vấn kỹ thuật 0902 893 858 Thiết kế website Mr. Hoàng Tư vấn dịch vụ 0938 765 838